آرشیو آیین نامه های مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص

file name : -نامه-اجرايي-كميسيون-موارد-خاص.pdf
file size : 4 MB
دانلود

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

file name : behdasht.pdf
file size : 13 MB
دانلود

آیین نامه کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

file name : napevaste.pdf
file size : 18 MB
دانلود

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

file name : hoshbari.pdf
file size : 883 KB
دانلود

سرفصل اتاق عمل

file name : otagh-amal.pdf
file size : 2 MB
دانلود

علوم تغذیه

file name : taghzeh.pdf
file size : 2 MB
دانلود

تکنسین سلامت دهان

file name : teknesian.pdf
file size : 1 MB
دانلود

پرستاری

file name : parstari.pdf
file size : 2 MB
دانلود

بهداشت عمومی

file name : omoomi.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آئین نامه استاد مشاور

file name : ayeennameh-ostad-moshaver.pdf
file size : 679 KB
دانلود

دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

file name : dorehaye-kardani-karshenasi-paivasteh-karshenasi-napaivasteh.pdf
file size : 18 MB
دانلود