معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی

سلامت از مهمترین موهبتهای الهی ، از اساسی ترین نیازها و شاخص های توسعه یافتگی جوامع بشری است . از این میان رشته های مرتبط با سلامت از جمله رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، بهداشت عمومی ، محیط و حرفه ای  ، تغذیه و ... همپای نیازهای انسان و گسترش علم و فن آوری  پیشرفت های زیادی  نموده است . با توجه به اینکه ارتقاء سلامت و کیفیت ارائه خدمات به جامعه و آحاد مردم به عنوان پیامد اصلی عملکرد دانش آموختگان این دانشکده محسوب می شود، کلیه تلاش های کادر آموزشی و دیگر همکارامن معطوف به تربیت دانش آموختگان با هدف دستیابی به این پیامد مهم است . بنابراین اولویت دادن به فرایندهای آموزشی و تلاش برای ارتقاء کیفیت در کانون توجه این معاونت قرار دارد . قطعا این مساله مهم با حضور ، همدلی و تلاش کادر متخصص ، دلسوز و متعهد واحدهای مختلف دانشکده و تحت سرپرستی و نظارت مسئولین پاسخگو ، محقق می گردد .

 

amoozesh

اهداف

 • ارتقای سطح سلامت جامعه
 • افزایش سطح امنیت غذا
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمات
 • افزایش فرایند تحقیقات كاربردی در عرصه کاری

استراتژی ها

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • بهبود مهارت های فنی در زمینه های کیفیتا
 • تقویت واحد پژوهش و ارتقاء کیفی اطلاع رسانی
 • اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی

چشم انداز

 • ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در عرصه دارو
 • ایجاد مركز آزمایشگاههای مرجع كنترل غذا و دارو
 • ارتقاء فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو
 • پاسخگویی به انتظارات مردم و ارتقاء رضایتمندی

اخبار و رویدادها

پیام سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان در پی شهادت دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان ، دکتر زهرا کشتکاران، معاون محترم آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان با صدور پیامی شهادت مظلومانه ...
بیشتر بخوانید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

حوزه معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی

0

نیروی شاغل

0

واحد تحت پوشش

0

داروخانه تحت پوشش