آرشیو آیین نامه های مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آیین نامه آموزشی دوره عالی بهداشت عمومی (MPH)

file name : -نامه-اموزشی-2.pdf
file size : 4 MB
دانلود

مصوبه تغییر رشته

file name : -تغییر-رشته.pdf
file size : 326 KB
دانلود

مصوبه انتقال تغییر پردیس نود و چهار

file name : -انتقال-تغییر-پردیس-نود-و-چهار.pdf
file size : 136 KB
دانلود

آیین نامه مهمانی چهل درصد

file name : -نامه-مهمانی-چهل-درصد.pdf
file size : 370 KB
دانلود

آیین نامه کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

file name : -نامه-کاردانی-کارشناسی-پیوسته-و-کارشناسی-ناپیوسته.pdf
file size : 18 MB
دانلود

آیین نامه پذیرش کارشناسی

file name : -نامه-پذیرش-کارشناسی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه استادمشاور نود و هفت

file name : -نامه-استادمشاور-نود-و-هفت.pdf
file size : 984 KB
دانلود