اطلاعیه برگزاری کارگاه یکروزه تحلیل ریشه ای خطاRCA

Home » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه های آموزش مداوم » اطلاعیه برگزاری کارگاه یکروزه تحلیل ریشه ای خطاRCA

به اطلاع میرساند در تاریخ ۲۷/۸/۹۸ ساعت ۸ صبح در محل بیمارستان امام رضا (ع) لارستان با سخنرانی مدرس کشوری خانم دکتر امیرعباس آبادی جهت پرستاران و ماما ها ی دارای سهمیه از قبل برگزاری  می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم