اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت

Home » اخبار و رویدادها » اطلاعیه برگزاری کنفرانس علمی یکروزه دیابت

کنفرانس علمی یکروزه دیابت،پیشگیری و درمان مورخه ۱۱/۷/۹۸ ساعت ۸ صبح بیمارستان امام رضا (ع) لارستان با ۴ امتیاز آموزش مداوم جهت پزشکان عمومی،داخلی،عفونی،قلب و عروق و مغزو اعصاب برگزاری  می گردد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم