برگزاری آزمون غربالگری درون دانشکده ای دوازدهمین دوره المپیاد علمی

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری آزمون غربالگری درون دانشکده ای دوازدهمین دوره المپیاد علمی

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در دوازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، آزمون غربالگری درون دانشکده ای در تمام حیطه ها در روز دوشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۸  ساعت ۱۲ در سالن امتحانات دانشکده پرستاری و دانشکده بهداشت برگزار خواهد گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم