برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل ریشه ای خطا RCA

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان کارگاه تحلیل ریشه ای خطا در مورخه۹۸/۸/۲۷  از ساعت ۸ الی ۱۴ در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی با مجوز آموزش مداوم معاونت آموزشی توسط معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار گردید.در این کارگاه که مسئولین دافتر پرستاری و سوپروایزران آموزشی و کارشناسان ایمنی بیمارستانهای تابعه دانشکده حضور داشتند سرکارخانم دکتر عباس آبادی مدرس مدعو کشوری وزارت بهداشت در زمینه نحوه تحلیل حادثه ، شناسایی عوامل ریشه ای و  بررسی و شناسایی مسائل مرتبط با مراقبت یا خدمات جهت کاهش خطاهای بیمارستانی پزشکان و پیراپزشکان به بیان سخنرانی پرداختند 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم