تغیر تاریخ برگزاری دوره ی احیا پیشرفته نوزادان

Home » اطلاعیه‌ها » تغیر تاریخ برگزاری دوره ی احیا پیشرفته نوزادان

تاریخ برگزاری کنفرانس علمی یکروزه مرکز آموزش مداوم لارستان  با عنوان “آموزش احیا پیشرفته نوزادان” از مورخه ی ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تغییر کرد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم