آرشیو فرآیندهای مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرایند فارغ التحصیلی

file name : -فارغ-التحصیلی.pdf
file size : 258 KB
دانلود

مهمانی و انتقال دانشجویان

file name : -نقل-و-انتقالات.pdf
file size : 145 KB
دانلود

روند انتخاب واحد

file name : -انتخاب-واحد-دانشجویان.pdf
file size : 238 KB
دانلود