قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی

Home » Uncategorized » قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و پیراپزشکی می رساند، پس از پیگیری ها و مکاتبات حوزه معاونت آموزشی ،تحقیقات و دانشجوئی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه های پزشکی در شهرستان لارستان ، به یاری خداوند و مساعدت رئیس محترم مرکز سنجش پزشکی وزارت متبوع این مهم صورت پذیرفت و شهرستان لارستان به حوزه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ اضافه گردید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم