آرشیو محتوای آموزشی اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران

file name : NCDs.pptx-final.pdf
file size : 1 MB
دانلود

ارزیابی و مدیریت راه هوایی در اطفال

file name : Airway-managment.1.pdf
file size : 4 MB
دانلود

آموزش کار با ونتیلاتور برای نوزادان و مدهای آن(۲)

file name : ventilator2.pdf
file size : 6 MB
دانلود

رویکرد به پرکاری تیروئید

file name : hyperthyroid.pdf
file size : 715 KB
دانلود

دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع

file name : RRT.pdf
file size : 4 MB
دانلود

احیائ نوزادان

file name : -نوزادان.pdf
file size : 2 MB
دانلود

اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹

file name : Oxygen-Therapy-RRT.pdf
file size : 7 MB
دانلود

فرسودگی شغلی وسلامت روان تیم درمان در کووید۱۹

file name : -شغلي.pdf
file size : 1 MB
دانلود

پروپزال نویسی

file name : poropozal111-1-1.pdf
file size : 3 MB
دانلود

اختلالات شایع روانپزشکی۳

file name : -شایع-روانپزشکی.pptx
file size : 68 KB
دانلود

اختلالات شایع روانپزشکی۲

file name : -روان.pdf
file size : 4 MB
دانلود

اختلالات شایع روانپزشکی

file name : -مراقبتی-در-سلامت-روان-1.pptx
file size : 12 MB
دانلود

مراقبت از نوزاد متولد شده از مادر مبتلا به کووید۱۹

file name : -از-نوزاد-مادر-مبتلا.pptx
file size : 292 KB
دانلود

احیای قلبی ریوی ۲در کووید۱۹

file name : ACLS-1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

احیای قلبی ریوی ۱در کووید۱۹

file name : BLS.pdf
file size : 1 MB
دانلود

کنترل و پیشگیری در کووید۱۹

file name : .pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیمار

file name : -پرستاری-مطالب.zip
file size : 19 MB
دانلود

حمایت تنفسی نوزادHBB

file name : helping-Babies-Breathefor-students.pptx
file size : 7 MB
دانلود

کنترل عفونت

file name : New-folder.zip
file size : 38 MB
دانلود

تحلیل ریشه ای خطا

file name : -آموزشی-RCA-دکتر-عباس-آبادی.pptx
file size : 5 MB
دانلود

Diabetes Mellitus

file name : Diabetes-Mellitus.pptx
file size : 2 MB
دانلود

پری ناتال

file name : -ناتال.pptx
file size : 11 MB
دانلود

نحوه تکمیل گواهی فوت

file name : -تکمیل-گواهی-فوت.pptx
file size : 21 MB
دانلود

مشکلات تشخیص نویسی و ثبت علل مرگ

file name : -تشخیص-نویسی-و-ثبت-علل-مرگ.pptx
file size : 27 MB
دانلود

ماژول های مرکز مهارت

file name : -و-اهداف-واحد-اموزش-مداوم.pdf
file size : 190 KB
دانلود

رسالت و اهداف واحد اموزش مداوم

file name : -و-اهداف-واحد-اموزش-مداوم.pdf
file size : 190 KB
دانلود