مولاژهای واحد اتاق عمل و هوشبری

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مدل لوله گذاری کودک

file name : -لوله-گذاری-کودک.pdf
file size : 150 KB
دانلود

مدل لوله گذاری بزرگسال همراه با اسپاسم حنجره و قابلیت ساکشن

file name : -لوله-گذاری-بزرگسال-همراه-با-اسپاسم-حنجره-و-قابلیت-ساکشن.pdf
file size : 153 KB
دانلود

مدل سر کودک جهت آموزش رگ گیری

file name : -سر-کودک-جهت-آموزش-رگ-گیری.pdf
file size : 308 KB
دانلود

مدل بازو جهت آموزش بخیه زدن

file name : -بازو-جهت-آموزش-بخیه-زدن.pdf
file size : 145 KB
دانلود

مدل آموزشی تزریقات اسپاینال

file name : -آموزشی-تزریقات-اسپاینال.pdf
file size : 151 KB
دانلود

کیت پد سوچر ( ۵ عدد همراه یک عدد نگهدارنده با ژل )

file name : -پد-سوچر-5-عدد-همراه-یک-عدد-نگهدارنده-با-ژل-.pdf
file size : 123 KB
دانلود