مولاژهای واحد فوریت‌های پزشکی

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مدل بالاتنه و پایین تنه جهت آموزش بانداژ

file name : -بالاتنه-و-پایین-تنه-جهت-آموزش-بانداژ.pdf
file size : 313 KB
دانلود

مدل آموزشی انجام ساکشن

file name : -آموزشی-انجام-ساکشن.pdf
file size : 251 KB
دانلود

مدل آموزشی CHEST TUBE

file name : -آموزشی-CHEST-TUBE.pdf
file size : 238 KB
دانلود

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال (QCPR) با سر لوله گذاری و قابلیت شوک پذیری

file name : -نیم-تنه-احیا-بزرگسال-QCPR-با-سر-لوله-گذاری-و-قابلیت-شوک-پذیری.pdf
file size : 241 KB
دانلود

مانکن حمل و نجات مجروح ۲۵ کیلوگرمی

file name : -حمل-و-نجات-مجروح-25-کیلوگرمی.pdf
file size : 85 KB
دانلود

مانکن چوکینگ جهت آموزش مانور

file name : -چوکینگ-جهت-آموزش-مانور.pdf
file size : 192 KB
دانلود

مانکن احیا کودک با دستگاه (QCPR)

file name : -احیا-کودک-با-دستگاه-QCPR.pdf
file size : 260 KB
دانلود

مانکن MEGA CODE بزرگسال همراه با VITAL SIM

file name : -MEGA-CODE-بزرگسال-همراه-با-VITAL-SIM.pdf
file size : 226 KB
دانلود

کیت شبیه ساز انواع زخم

file name : -شبیه-ساز-انواع-زخم.pdf
file size : 48 KB
دانلود

SIM PAD SKILL REPORTER

file name : SIM-PAD-SKILL-REPORTER.pdf
file size : 233 KB
دانلود

SIM PAD MEGACODE

file name : SIM-PAD-MEGACODE.pdf
file size : 148 KB
دانلود