مولاژهای واحد مهارت‌های بالینی پرستاری

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

مولاژ تراکئوستومی و NG

file name : -تراکئوستومی-و-NG.pdf
file size : 222 KB
دانلود

مولاژ اندازه گیری فشار خون

file name : -اندازه-گیری-فشار-خون.pdf
file size : 100 KB
دانلود

مدل ساعد جهت تزریقات داخل جلدی

file name : -ساعد-جهت-تزریقات-داخل-جلدی.pdf
file size : 282 KB
دانلود

مدل آموزشی مراقبت از زخم بستر

file name : -آموزشی-مراقبت-از-زخم-بستر.pdf
file size : 130 KB
دانلود

مدل آموزشی سونداژ زن

file name : -آموزشی-سونداژ-زن.pdf
file size : 103 KB
دانلود

مدل آموزشی تغذیه از راه بینی

file name : -آموزشی-تغذیه-از-راه-بینی.pdf
file size : 243 KB
دانلود

مدل آموزشی انما

file name : -آموزشی-انما.pdf
file size : 122 KB
دانلود

مانکن پرستاری کودک

file name : -پرستاری-کودک.pdf
file size : 235 KB
دانلود

مانکن پرستاری پیشرفته

file name : -پرستاری-پیشرفته.pdf
file size : 259 KB
دانلود

بازو جهت آموزش تزریقات IM , SQ

file name : -جهت-آموزش-تزریقات-IM-SQ.pdf
file size : 112 KB
دانلود