وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

معاونت آموزشی، تحقیقات فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

 وظايف ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:

 1.    پیگیری و ارتقاء وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان
 2.     شناسایی زمینه‌های رشد دانشجویان و سعی در ارتقائ آنها
 3.    هدایت دانشجویان در زمینه‌های پژوهشی و علمی و فرهنگی
 4.     آموزش خدمات قابل ارائه در ستادهای شاهد و ایثارگر، بنیاد شهید و اداره کل   دانشجویان
 5.   پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیتهای مصوب ستادشاهد.
 6.   تهیه گزارش عملکرد بصورت شش ماهه و سالیانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع
 7.   اجرای کلیه بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی اداره کل و ریاست ستاد
 8.  برگزاری گردهمایی دانشجویان ستاد
 9.  اجرای طرح تقویت بنیه علمی
 10. اجرای طرح استاد مشاور و ارزیابی عملکرد اساتید مشاور در پایان هر نیمسال و ارائه به بنیاد شهید و مرکز امور هیات علمی
 11. همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب ستاد شاهد
 12. برگزاری اردوها و همایش های مختلف و تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر
 13. شناسایی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مشروطی و توجه خاص به آنهاو پیگیری جهت ارتقا وضعیت آموزشی آنها
 14.  شرکت در جلسات دبیران ستاد شاهد در اداره کل امور دانشجویان و منطقه آمایشی
 15. ارائه خدمات شایسته و مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 16.  زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان
 17. بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت