کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی برگزار گردید

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی برگزار گردید

کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به صورت مجازی برگزار شد. در این کارگاه دو روزه، دانشجویان با شاخصهای دیابت قندی، افراد پری دیابتیک و چگونگی تشخیص این افراد، دیابت حاملگی و نحوه تشخیص آن آشنا شدند. همچنین در این جلسه تجزیه و تحلیل آزمایشهای چربی خون، ارزیابی عملکرد کلیه، ارزیابی عملکرد کبد، تستهای تیروئیدی و نیز شاخصهای خونی مهم ارائه گردید. در نهایت به صورت مصداقی و با استفاده ازمایشهای واقعی انجام شده، تمام موارد توضیح داده شده به صورت کامل بررسی و تفسیر شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.