کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را ندوین و داوری کنم برگزار شد

Home » Uncategorized » کارگاه چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را ندوین و داوری کنم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، کارگاه “چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را تدوین و داوری کنم” با حضور آقای دکتر میرزازاده و جمعی از اساتید هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به صورت مجازی برگزار گردید.

گفتنی است در این کارگاه یک روزه اساتید با نحوه تدوین و داوری طرحهای نوآورانه آموزشی آشنا شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم