اطلاعیـه‌هـا

پیوندهای مفید

مدیریت امور آموزشی

واحد مدیریت امور آموزشی یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان می باشد که در تاریخ 1390/04/11 بصورت مستقل از واحد مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع به کار نمود. این واحد مسئولیت هماهنگی بین دانشکده ها و سایر واحد های ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات، آیین نامه های آموزشی و انجام امور اداری دانشجویان از مرحله ثبت نام تا فارغ التحصیلی را بر عهده دارد و هدف کلی آن ارائه عالی خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان عزیز می باشد.

about-me

اخبار و رویدادها