معرفی مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد مدیریت امور آموزشی یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان می باشد که در تاریخ 1390/04/11 بصورت مستقل از واحد مدیریت امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع به کار نمود. این واحد مسئولیت هماهنگی بین دانشکده ها و سایر واحد های ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات، آیین نامه های آموزشی و انجام امور اداری دانشجویان از مرحله ثبت نام تا فارغ التحصیلی را بر عهده دارد و هدف کلی آن ارائه عالی خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان عزیز می باشد.

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی :

 1. مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی وزارت متبوع با توجه به آیین نامه های مصوب.
 2. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و قوانین و مقررات آموزشی در مراکز تحت پوشش پس از تصویب مقامات ذیصلاح.
 3. نظارت و پیگیری در نقل و انتقالات دانشجویان و برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها.
 4. نظارت بر تغییر رشته و جابجایی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام در مورد دانشجویان پذیرفته شده.
 5. صدور گواهی ها و اعلام وضعیت های دانشجویی به مقامات ذیصلاح در مواقع لزوم.
 6. برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات در پایان هر نیمسال.
 7. اعلام ظرفیت پذیرش سالیانه در رشته های مختلف.
 8. بررسی و مکاتبات لازم با اداره نظام وظیفه در مورد پذیرفته شدگان ذکور هر سال و دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول و اعلام وضعیت تحصیلی به واحد های وزارت متبوع و سایر سازمانها.
 9. انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان ( صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریزنمرات و گواهی مدرک تحصیلی ).
 10. نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد های دانشجویان رشته های مختلف.
 11. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.
 12. مسئولیت دبیری کمیسیون موارد خاص دانشکده.