معرفی مدیریت امور آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

واحد امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در تاریخ  1390/04/11  شروع به کار نمود و در تاریخ  1390/04/11 این واحد از واحد امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی شیراز مستقل شده و به صورت مدیریت مستقل در آمده است. مدیریت امور آموزشی در دانشکده نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان دارد واین واحد یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت آموزشی می باشد که مسئولیت هماهنگی بین دانشکده ها و سایر واحد های ذیربط در خصوص اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان از ثبت نام تا فراغت از تحصیل و تحویل تاییدیه و مدارک تحصیلی به دانش آموختگان در دوره های کاردانی و کارشناسی را بر عهده دارد و هدف کلی آن ارائه بهترین خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان می باشد.

شرح وظایف مدیریت امور آموزشی :

1.مطالعه و اتخاذ تصمیم در زمینه مسائل آموزشی دانشجویان در راستای اهداف آموزشی وزارت متبوع با توجه به آیین نامه های مصوب.

2.پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و قوانین و مقررات آموزشی در مراکز تحت پوشش پس از تصویب مقامات ذیصلاح.

3.نظارت و پیگیری در نقل و انتقالات دانشجویان و برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها.

4.نظارت بر تغییر رشته و جابجایی و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام در مورد دانشجویان پذیرفته شده.

5.صدور گواهی ها و اعلام وضعیت های دانشجویی به مقامات ذیصلاح در مواقع لزوم.

6.برنامه ریزی و نظارت بر امتحانات در پایان هر نیمسال.

7.اعلام ظرفیت پذیرش سالیانه در رشته های مختلف.

8.بررسی و مکاتبات لازم با اداره نظام وظیفه در مورد پذیرفته شدگان ذکور هر سال و دانشجویان شاغل به تحصیل مشمول و اعلام وضعیت تحصیلی به واحد های وزارت متبوع و سایر سازمانها.

9.انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان ( صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریزنمرات و گواهی مدرک تحصیلی ).

10.نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد های دانشجویان رشته های مختلف.

11.تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.

12.مسئولیت دبیری کمیسیون موارد خاص دانشکده.