تماس با ما

مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

 لار – شهرجدید – بولوار دکتر دادمان –دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) – طبقه اول

تلفن

07-152252718

پست الکترونیک

omoor.amoozeshi@larums.ac.ir

دورنگار

071-52247111