اخبار و رویدادها

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
مباحث پایه حفاظت از پرتو‌های یون‌ساز
برگزاری وبینار مباحث پایه حفاظت از پرتو‌های یون‌ساز برای گروه هدف رادیولوژی مورخه ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۰-۱۲ صبح احتراما ...
اخبار برگزاری وبینار آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی پیشگیری و کنترل بیماری های ...
اخبار برگزاری وبینار آموزشی ارزیابی و مدیریت راه هوایی در اطفال
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی ارزیابی و مدیریت راه هوایی ...
برگزاری وبینارآموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای ...
اخبار برگزاری وبینارآموزشی رویکرد به پرکاری تیرویید
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی تحت عنوان رویکرد به پرکاری ...
برگزاری وبینارآموزشی دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع ...
برگزاری وبینار آموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن جلسه اول
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای ...
برگزاری وبینارآموزشی احیائ نوزادان
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی احیائ نوزادان در مورخه۲۳/۱۰/۹۹ از ...
برگزاری وبینارآموزشی اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینارآموزشی اکسیژن تراپی در بیماران با ...
برگزاری وبینارآموزشی فرسودگی شغلی و سلامت روان تیم درمانی در کویید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار  فرسودگی شغلی و سلامت روان ...
برگزاری وبینارپروپزال نویسی
مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
برگزاری وبینار اختلالات شایع روانپزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار اختلالات شایع روانپزشکی در مورخه ...