اخبار و رویدادها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

برگزاری وبینار اختلالات شایع روانپزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار اختلالات شایع روانپزشکی در مورخه ...
برگزاری دوره مراقبت از نوزاد تازه متولد شده از مادر مشکوک یا مبتلا به کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار مراقبت از نوزاد تازه متولد ...
برگزاری وبیناراحیای قلبی ریوی در کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار احیای قلبی ریوی در کووید۱۹ ...
برگزاری وبینار کنترل وپیشگیری در کووید۱۹
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان وبینار کنترل و پیشگیری در کووید۱۹ ...
برگزاری کارگاه “کمک به تنفس و زنده ماندن نوزاد (HBB) “
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان کارگاه "کمک به تنفس و زنده ...
برگزاری دوره آیین اخلاق پرستاری و متشور حقوق بیمار
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دوره آموزشی آیین اخلاق پرستاری و ...
برگزاری کارگاه حمایت تنفسی نوزاد HBB در مرکز مدیریت اورژانس
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، کارگاه آموزشی حمایت تنفسی نوزاد ...
برگزاری دوره اصول و مبانی پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان دوره اصول و مبانی پیشگیری وکنترل ...
برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل ریشه ای خطا RCA
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان کارگاه تحلیل ریشه ای خطا در ...