اخبار و رویدادها

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
دختران والیبالست دانشکده علوم پزشکی لارستان به المپیاد قهرمانی اعزام شدند
به گزارش مفدا لارستان، صبح امروز، ۲ شهریورماه، تیم والیبال دختران دانشکده علوم پزشکی لارستان به سرپرستی مجتبی صلح جو ...
معرفی رشته های دانشکده علوم پزشکی لارستان به داوطلبان آزمون سراسری
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، هر ساله با اعلام نتایج آزمون سراسری یا ...
“فراخوان جذب نیروی متعهد خدمت هیات علمی رشته مامایی”
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان جهت تکمیل کادر هیات علمی خود ، نیروی متعهد خدمت رشته مامایی ...
“فراخوان جذب نیروی متعهد خدمت هیات علمی رشته بینایی سنجی”
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان جهت تکمیل کادر هیات علمی خود ، نیروی متعهد خدمت رشته بینایی ...
جلسه دوره ای بسته های تحول و نوآوری در آموزش برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، سه شنبه مورخ ۱ مرداد ماه ...
برگزاری آیین تجلیل از اساتید نمونه دانشکده علوم پزشکی لارستان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، آیین تجلیل از اساتید نمونه دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار گردید. در ...
سمینار سراسری مجازی دانش پژوهی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، این سمینار به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت با ...
کارگاه آشنایی با روشهای طراحی سوال و ارزشیابی دانشجو برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ” کارگاه آشنایی با روشهای طراحی ...
جلسه تدوین شاخص ارزیابی همکاری اعضای هیات علمی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، یکشنبه مورخ ۲ تیر ماه جلسه ...