اطلاعیه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن جلسه دوم
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن(جلسه دوم) جهت متخصصین اطفال، ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن(جلسه اول) جهت متخصصین اطفال ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹ جهت پزشکان ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع
حتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع جهت رشته های پرستاری و متخصصین داخلی،طب اورژانس ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی احیائ نوزادان
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان احیائ نوزادان جهت رشته های پرستاری و مامایی در مورخه۲۳/ ۱۰/ ۹۹ از ساعت ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی فرسودگی شغلی و سلامت روان تیم درمان در کویید۱۹
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان فرسودگی شغلی و سلامت روان تیم درمان درکووید۱۹ جهت رشته های پرستاری و ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان پروپزال نویسی جهت اساتید هییات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان پروپزال نویسی جهت اساتید هییات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان در مورخه۱۷/ ۹/ 99 ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان بیماریهای شایع روانپزشکی
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان بیماریهای شایع روانپزشکی جهت رشته های پرستاری ،روانپرستاری و پرستاری بهداشت جامعه، در ...
ثبت درخواست غیر حضوری گواهی ۵ ساله
با سلام و احترام  باتوجه به همه گیری ویروس کرونا و لزوم ملاحظاتی در خصوص رعایت فاصله اجتماعی، اداره کل آموزش ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان مراقبت از نوزاد متولد شده از مادر مشکوک یا مبتلا به کویید۱۹
احتراما به استحضار میرساند مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان و واحد سلامت نوزادان حوزه معاونت درمان در نظر ...
اطلاعیه برگزاری وبینار احیای قلبی ریوی در کووید۱۹
احتراما به استحضار میرساند مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد وبینارآموزشی تحت عنوان احیای قلبی ریوی ...
اطلاعیه برگزاری وبینار کنترل و پیشگیری در کووید۱۹
حتراما به استحضار میرساند مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی لارستان در نظر دارد وبینارآموزشی تحت عنوان کنترل و پیشگیری ...