اطلاعیه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

اطلاعیه اداره کل آموزش مداوم در خصوص نحوه برخورداری مشمولین آموزش مداوم از مزایای صدور گواهی۵ساله در دوران کرونا
۱-مشمولینی که وظایف قانونی خود را در فرصت زمانی مقرر و طبق مقررات و با رعایت الگوی ٢۵ امتیاز سالیانه ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی اخلاق حرفه ای
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان اخلاق حرفه ای جهت رشته های پرستاری،مامایی،اتاق عمل،هوشبری و فوریتهای پزشکی در مورخه۲۸/ ...
اطلاعیه برگزاری وبینارپیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان رویکرد به پرکاری تیرویید
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان رویکرد به پرکاری تیرویید جهت پزشکان عمومی و متخصصین داخلی در مورخه۱۳/ ۱۱/ ۹۹ ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن جلسه دوم
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن(جلسه دوم) جهت متخصصین اطفال، ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان آموزش کار با دستگاه ونتیلاتوربرای نوزادان وانواع مدهای آن(جلسه اول) جهت متخصصین اطفال ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان اکسیژن تراپی در بیماران با مشکلات حاد تنفسی ناشی از کووید۱۹ جهت پزشکان ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع
حتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع جهت رشته های پرستاری و متخصصین داخلی،طب اورژانس ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی احیائ نوزادان
احتراما به اطلاع میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان احیائ نوزادان جهت رشته های پرستاری و مامایی در مورخه۲۳/ ۱۰/ ۹۹ از ساعت ...
اطلاعیه برگزاری وبینار آموزشی فرسودگی شغلی و سلامت روان تیم درمان در کویید۱۹
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان فرسودگی شغلی و سلامت روان تیم درمان درکووید۱۹ جهت رشته های پرستاری و ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان پروپزال نویسی جهت اساتید هییات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان پروپزال نویسی جهت اساتید هییات علمی دانشکده علوم پزشکی لارستان در مورخه۱۷/ ۹/ 99 ...
اطلاعیه برگزاری وبینارآموزشی تحت عنوان بیماریهای شایع روانپزشکی
احتراما به استحضار میرساند وبینارآموزشی تحت عنوان بیماریهای شایع روانپزشکی جهت رشته های پرستاری ،روانپرستاری و پرستاری بهداشت جامعه، در ...