تماس با ما

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی علوم پزشکی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، شهرجدید- بلوار غدیر شمالی خیابان کارمندان-پشت بازار بزرگ لارستان

تلفن

071-52255512، داخلی168

پست الکترونیک

edu@larums.ac.ir

دورنگار

52269320 - 071