تماس با ما

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی علوم پزشکی لارستان

آدرس

فارس، لارستان، بلوار ولایت، میدان امام خمینی ساختمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

تلفن

071-52342877، داخلی139

پست الکترونیک

edu@larums.ac.ir

دورنگار

52344724 -071