تقویم آموزشی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

file name : -آموزشي-نيمسال-دوم-سال-تحصيلي-1402-1401.pdf
file size : 544 KB
دانلود

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

file name : -آموزشي-دانشكده-علوم-پزشكي-لارستان-نيمسال-اول-سال-تحصيلي-1402-1401-جهت-ورودي_هاي-ماقبل-1401.pdf
file size : 919 KB
دانلود