اهداف

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

  • کمک به دانشجویان در شناخت بهتر خود (استعداد ها، توانائیها، رغبتها، افکار و …)
  • کمک به دانشجویان در انتخاب و تصمیم گیری های مهم زندگی (انتخاب همشر، شغل و …)
  • کمک به رشد توانایی، استعداد های بالقوه و توسعه خلاقیت و به کار گیری این قابلیتها در موقعیت های فردی و اجتماعی
  • کمک به دانشجویان در بهبود سازگاری فردی
  • کمک به پیشگیری از بروز مشکلاتی که می تواند سرمنشأ ایجاد اختلالات عمیق عاطفی و شناختی باشد.
  • کمک به دانشجویان در فراگیری مهارت های لازم برقراری روابط سالم با افراد دیگر
  • کمک به ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان
  • رفع موانع موجود در ادامه موفقیت آمیز تحصیلات دانشگاهی
  • کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکلات تحصیلی و آموزشی دارند.
  • برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء سلامت روان جهت توسعه فردی دانشجویان