فعالیت ها

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فعــالیــت های ارائـــــــه شــــده:

 • ارائه مشاوره های حضوری فردی
 • ارائه مشاوره های حضوری گروهی
 • ارائه مشاوره تلفنی و آنلاین
 • ارائه مشاوره های پیش، حین و بعد از ازدواج
 • ارائه مشاوره در خوبگاههای دانشجویی دخترانه و پسرانه
 • ارجاع به روانپزشک در صورت لزوم جهت اجرای فرآیند دارو درمانی به شکل احسن
 • برگزاری کارگاههای مستمر و مداوم مهارت های زندگی
 • برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی با موضوعات ارتقا سلامت روان ویژه دانشجویان و همتایاران سلامت روان
 • تشکیل کمیته های تحصصی شامل الف- توانمندسازی تحصیلی ب- پیشگیری از اعتیاد ج- پیشگیری از خودکشی در گروه همتایاران سلامت روان
 • امانت دادن کتاب
 • ارائه بروشور، کتابچه و پمفلت
 • پایش سلامت روان دانشجویان
 • پیگیری وضعیت تحصیلی و افت تحصیلی دانشجویان
 • شناسایی دانشجویان دارای آسیب و در معرض خطر
 • ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان آسیب پذیر تحصیلی و روانی
 • پیگیری خدمات روانشناختی انجام شده و انجام خدمات مددکاری
 • ارائه مداخلات روانشناختی به دانشجویان با افکار و اعمال خود آسیب رسان
 • ارائه خدمات جهت پیشگیری از اعتیاد
 • برگزاری شورای تامین بهداشت روان دانشجویان