مشاوره تلفنی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

 

شماره تلفن

روزهای پاسخگویی

ساعت پاسخگویی

افراد مشمول دریافت مشاوره

نام و نام خانوادگی مشاوران پاسخگو

ردیف

۰۷۱۵۲۲۵۵۰۳۷

۰۹۱۷۳۸۲۱۹۵۹

روزهای کاری

(در موارد ضروری و اورژانسی در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل پاسخگو می باشیم)

 

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸لغایت۱۴:۳۰

 

کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دکتر محمد رفیع بذرافشان

۱

۰۷۱۵۲۲۵۵۰۳۷

۰۹۱۷۶۵۰۹۱۳۴

 

 

روزهای کاری

(در موارد ضروری و اورژانسی در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل پاسخگو می باشیم)

 

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸لغایت۱۴:۳۰

کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

سرکار خانم لیلا دباشی

۲

 

همچنین در صورت فراهم بودن شرایط میتوان با استفاده از لینک روبرو در فضای آدوبی کانکت اقدام به انجام مشاوه آنلاین و چهره به چهره نمود.

Vc.larums.ac.ir/moshavere

۳