معرفی مرکز آموزش مهارت های بالینی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی-دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان

معرفی مرکز :

این مرکز در محل دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان ساخته شده و دارای واحدهای پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، فوریت ها ، فیزیکال اگزم ، اتاق کنفرانس ، اتاق تمرین ، آزمایشگاه آناتومی و رختکن می باشد.

 آشنایی با مرکز آموزش مهارت های بالینی

مرکز مهارت های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی ایجاد کند. هدف ما ایجاد مرکزی است تا با همکاری و آموزش بین بخشی ، به ایجاد و حفظ مهارت های پزشکی و پرستاری در دانشجویان بپردازد و از این طریق ، کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقا دهد.

همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحی و ارزیابی استراتژی های جدید آموزشی و ارزشیابی هستیم تا با کمک آن ها فراگیری مستقل را ترویج دهیم و راه های جدیدی را در آموزش پزشکی و پرستاری بگشاییم.

دانشجویان به وسیله وسایل سمعی بصری و رایانه ای ، مستندات موجود ، مدل های شبیه سازی شده و سناریو های بالینی موجود در مرکز مهارت ها به پرورش مهارت های بالینی می پردازند. این وسایل و محتوای آموزشی ، محیطی فراهم می آورند تا دانشجو برای انجام وظایف آتی خود در محیط های واقعی ، پیچیده و پر از اضطراب آماده شود.

دانشجویان رشته های گوناگون مانند پزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل، هوشبری ، فوریت و … می توانند در این مرکز آموزش ببینند. هدف عمده مراکز آموزش مهارت های بالینی شبیه سازی یک محیط بالینی است به طوری که بتوان آموزش مهارت های بالینی را کنترل و تمرین کرد.

مزایای آموزش در مرکز مهارت های بالینی

 • کسب مهارت های بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی
 • امکان تکرار انجام مهارت در محیط امن و بدون استرس ، جهت یادگیری عمیق تر
 • آموزش در مرکز مهارت ها وابسته به بیمار نیست.
 • امکان یادگیری استاندارد تکنیک های انجام مهارت برای دانشجویان وجود دارد.
 • امکان ارزشیابی انجام مهارت ها و ارائه بازخورد مستقیم به دانشجویان وجود دارد.
 • با یادگیری صحیح و کامل انجام مهارت در مراکز آموزش مهارت های بالینی احتمال بروز خطاهای پزشکی در رساندن صدمه به بیمار از طرف دانشجویان کاهش می یابد.

موارد استفاده از مرکز مهارت های بالینی

 • آموزش مهارت های بالینی به دانشجویان پزشکی و کلیه رشته های مرتبط پزشکی شامل پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل ، فوریت های پزشکی ، مامائی و …
 • آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم دانش آموختگان و کارکنان مراکز درمانی و شبکه بهداشتی مثل پزشکان عمومی ، پرسنل پرستاری ، پرسنل فوریت های پزشکی شاغل در مراکز بهداشت،درمانی و مراکز اورژانس ، هلال احمر و …
 • خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی ، جزوات آموزشی ، مولاژها ، ویدئو.
 • تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس فیلم و اسلاید.
 • برگزاری آزمون های مختلف جهت ارزشیابی فراگیران در حیطه مهارت های بالینی