مانکن نیم تنه احیا بزرگسال (QCPR) با سر لوله گذاری و قابلیت شوک پذیری

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال (QCPR) با سر لوله گذاری و قابلیت شوک پذیری

file name : -نیم-تنه-احیا-بزرگسال-QCPR-با-سر-لوله-گذاری-و-قابلیت-شوک-پذیری.pdf
file size : 241 KB
دانلود