فرآیندها

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

مهمانی و انتقال دانشجویان

file name : -نقل-و-انتقالات.pdf
file size : 145 KB
دانلود

روند انتخاب واحد

file name : -انتخاب-واحد-دانشجویان.pdf
file size : 238 KB
دانلود

فرایند نصب اپلیکیشن آموزش مداوم بر روی تلفن همراه

file name : -اپلیکیشن.pdf
file size : 571 KB
دانلود

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزش مجازی آموزش مداوم

file name : -اپلیکیشن.pdf
file size : 571 KB
دانلود

راهنمای عضویت در سامانه آموزش مداوم

file name : -عضویت-در-سامانه.pdf
file size : 819 KB
دانلود

ارزشیابی دوره های آموزش مداوم

file name : -اموزش-مداوم.pdf
file size : 468 KB
دانلود