آئین نامه ها

معاونت آموزشی تحقیقات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی ۱۳۹۶

file name : -نامه-آموزشی-دوره-دکتری-عمومي-پزشکی-1396-.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی ۱۳۹۶

file name : -نامه-پذیرش-دانشجوی-پزشکی-از-مقطع-کارشناسی-1396-.pdf
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان

file name : shivenameh-ejraee.pdf
file size : 409 KB
دانلود

آیین نامه انضباطی دانشجویان

file name : aeennameh-enzebati.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه پوشش و اخلاق حرفه ای

file name : aeennameh-pushesh.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه آموزشی دوره عالی بهداشت عمومی (MPH)

file name : -نامه-اموزشی-2.pdf
file size : 4 MB
دانلود

شورای تامین بهداشت روان

file name : -تامین-بهداشت-روان.pdf
file size : 729 KB
دانلود

دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر

file name : -نحوه-تعامل-با-دانشجویان-آسیب-پذیر.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه همتایاران

file name : -نامه-همتایاران.pdf
file size : 201 KB
دانلود

آئین نامه تشکیل شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه در دانشگاه ها

file name : -نامه-تشكيل-شوراي-برنامه-ريزي-خدمات-ياورانه-در-دانشگاه-ها.pdf
file size : 324 KB
دانلود

هسته پیشرفت تحصیلی

file name : -پیشرفت-تحصیلی.pdf
file size : 176 KB
دانلود

کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد

file name : -پیشگیری-از-سوء-مصرف-مواد.pdf
file size : 2 MB
دانلود