اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

اختلالات شایع روانپزشکی۳

file name : -شایع-روانپزشکی.pptx
file size : 68 KB
دانلود

اختلالات شایع روانپزشکی۲

file name : -روان.pdf
file size : 4 MB
دانلود

اختلالات شایع روانپزشکی

file name : -مراقبتی-در-سلامت-روان-1.pptx
file size : 12 MB
دانلود

مراقبت از نوزاد متولد شده از مادر مبتلا به کووید۱۹

file name : -از-نوزاد-مادر-مبتلا.pptx
file size : 292 KB
دانلود

احیای قلبی ریوی ۲در کووید۱۹

file name : ACLS-1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

احیای قلبی ریوی ۱در کووید۱۹

file name : BLS.pdf
file size : 1 MB
دانلود

کنترل و پیشگیری در کووید۱۹

file name : .pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیمار

file name : -پرستاری-مطالب.zip
file size : 19 MB
دانلود

حمایت تنفسی نوزادHBB

file name : helping-Babies-Breathefor-students.pptx
file size : 7 MB
دانلود

کنترل عفونت

file name : New-folder.zip
file size : 38 MB
دانلود

تحلیل ریشه ای خطا

file name : -آموزشی-RCA-دکتر-عباس-آبادی.pptx
file size : 5 MB
دانلود

Diabetes Mellitus

file name : Diabetes-Mellitus.pptx
file size : 2 MB
دانلود