معاونت آموزشی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با تاکید بر سند ملی مرتبط با آن برای پرستاران

file name : NCDs.pptx-final.pdf
file size : 1 MB
دانلود

ارزیابی و مدیریت راه هوایی در اطفال

file name : Airway-managment.1.pdf
file size : 4 MB
دانلود

آموزش کار با ونتیلاتور برای نوزادان و مدهای آن(۲)

file name : ventilator2.pdf
file size : 6 MB
دانلود

رویکرد به پرکاری تیروئید

file name : hyperthyroid.pdf
file size : 715 KB
دانلود

دستورالعمل تشکیل تیم واکنش سریع

file name : RRT.pdf
file size : 4 MB
دانلود

احیائ نوزادان

file name : -نوزادان.pdf
file size : 2 MB
دانلود