رسانه های آموزشی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
salamat

کارگاه اخلاق حرفه ای

salamat

پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط بر سند ملی

salamat

آموزش کار با ونتیلاتور برای نوزادان-جلسه دوم

salamat

آموزش پروپزال نویسی