تماس با ما

مدیر شورای انضباطی: داخلی 167-07152255512

درباره شورای انضباطی دانشجویان

شورای انضباطی دانشجویان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی است که علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید . شورای انضباطی دانشجویان به کلیه گزارش های واصله در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی نموده و در صورت احراز وقوع تخلف ، نسبت به صدور حکم انضباطی برابر مقررات اقدام می نماید . همچنین دانشجو نیز موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه ، از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو باشد خودداری کند.

shora_enzebati

فرم ها

فرآیندها

آئین‌نامه‌ها

شیوه‌نامه‌ها