پرسنل

Home » پرسنل

لیلا دباشی

کارشناس سلامت روان

محمد رفیع بذرافشان

ریاست مرکز مشاوره و سلامت‏ روان دانشجویان

زهرا سیفی

مدیر امور آموزشی و عضو هیئت علمی و مربی پرستاری مراقبت های ویژه

آقای شهراشوب

کارشناس امور آموزشی، دانشجویان شاهد و ایثارگر و شهریه پرداز

خانم دبستان

کارشناس امورآموزشی و فارغ التحصیلی

خانم غلامی

کارشناس امورآموزشی، ثبت نام و نقل و انتقالات

آقای عبداله زاده

کارشناس مسئول امور آموزشی

راضیه مهدوی فرد

کارشناس فنی مرکز

فاطمه سوخک

مسئول مرکز آموزش مجازی

دکتر زهرا کشتکاران

سرپرست معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی دانشجویی

سرکار خانم معصومه دبستان

کارشناس ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مهندس زهره بریزی

دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر