پرسنل

Home » پرسنل

خانم دکتر راضیه ذوالقدر

مدیر امور هیات علمی دانشکده

محمد رفیع بذرافشان

ریاست مرکز مشاوره و سلامت‏ روان دانشجویان

زهره فرامرزیان

سرپرست مدیریت امور آموزشی و عضو هیئت علمی و مربی پرستاری کودکان- دبیرکمیته توانمندسازی اساتید EDC

آقای شهراشوب

کارشناس امور آموزشی، دانشجویان شاهد و ایثارگر و شهریه پرداز

خانم دبستان

کارشناس امورآموزشی و فارغ التحصیلی

خانم غلامی

کارشناس امورآموزشی، ثبت نام و نقل و انتقالات

آقای عبداله زاده

کارشناس مسئول امور آموزشی

راضیه مهدوی فرد

کارشناس فنی مرکز

فاطمه سوخک

مسئول مرکز آموزش مجازی

دکتر مریم عبدالهی

معاون آموزشی، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی

سرکار خانم معصومه دبستان

کارشناس ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مهندس زهره بریزی

دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر