خانم دبستان

سمت: کارشناس امورآموزشی و فارغ التحصیلی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
ایمیل : graduate@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009 داخلی 272