دکتر زهرا کشتکاران

سمت: معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی دانشجویی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پرستاری و مرتبه علمي استادیار
ایمیل : Zahra_keshtkaran@yahoo.com
تلفن : 52255512- 168

سوابق تحصيلي:

  • ارشد پرستاری سلامت جامعه 1381

سوابق اجرايي و توانمندي هاي علمي:

  •  معاون آموزشی دانشکده پرستاری از سال 1390 بمدت 4سال
  • معاون آموزشی تحقیقات، فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی از سال 1393 بمدت 1سال
  • نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دانشکده های استان
  •  معاونت آموزشی، تحقیقات، فرهنگی دانشجویی از سال 1397 تا کنون