دکتر مریم عبدالهی

سمت: معاون آموزشی، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی
رشته تحصیلی: متخصص کودکان و فوق تخصص روماتولوژی کودکان
ایمیل : m.abdollahi@larums.ac.ir
تلفن : 52255512- 168

 

سوابق علمی :

  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • فوق تخصص روماتولوژی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی :

  • معاونت آموزشی – پژوهشی مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان
  • رئیس علمی بخش NICU مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان
  • مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان
  • مسئول واحد توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان
  • دبیر کمیته اجرایی مرگ کودکان یک تا 59 ماهه مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان
  • دبیر کمیته احیا نوزاد مرکز آموزشی-درمانی امام رضا (ع) لارستان