اداره آموزش مداوم

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرایند نصب اپلیکیشن آموزش مداوم بر روی تلفن همراه

file name : -اپلیکیشن.pdf
file size : 571 KB
دانلود

ارزشیابی دوره های آموزش مداوم

file name : -اموزش-مداوم.pdf
file size : 468 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی شرکت کنندگان و سخنرانان

file name : 9.png
file size : 322 KB
دانلود

فرآیند اطلاع رسانی

file name : 8.png
file size : 320 KB
دانلود

فرآیند صدور گواهی نهایی

file name : 7.png
file size : 602 KB
دانلود

فرآیند ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

file name : 6.png
file size : 383 KB
دانلود