فارغ التحصیلی

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فرایند معرفی دانش آموخته پسر به حوزه نظام وظیفه

file name : -معرفی-دانش-آموخته-پسر-به-حوزه-نظام-وظیفه.pdf
file size : 137 KB
دانلود

فرایند صدور تاییدیه تحصیلی

file name : -صدور-تاییدیه-تحصیلی.pdf
file size : 138 KB
دانلود

فرایند فارغ التحصیلی

file name : -فارغ-التحصیلی.pdf
file size : 258 KB
دانلود