معاونت آموزشی

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه آموزش مجازی

file name : amoozesh-majazi.pdf
file size : 566 KB
دانلود

آیین نامه آموزش غیر حضوری و ارزشیابی

file name : arzeshyabi.pdf
file size : 106 KB
دانلود

آیین نامه انظباطی آموزش مداوم

file name : -نامه-انضباطی-آموزش-مداوم-جامعه-پزشکی-29-11-1398.docx
file size : 29 KB
دانلود

برنامه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

file name : -بهداشت-محیط.pdf
file size : 17 MB
دانلود

برنامه آموزشی تغذیه

file name : -جدید-1.pdf
file size : 5 MB
دانلود

آیین نامه استاد مشاور

file name : -نامه-استاد-مشاور.pdf
file size : 984 KB
دانلود

تفاهم نامه همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته- مدیریت امور هئیت علمی

file name : I6S1A5_tafahomname_bazneshaste.pdf
file size : 82 KB
دانلود

آئین نامه گروه های مشمول آموزش مداوم

file name : -نامه-گروه-های-مشمول-آموزش-مداوم.pdf
file size : 225 KB
دانلود

دستورالعمل صدور گواهی نهایی برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

file name : -صدور-گواهی-نهایی-برنامه-های-آموزش-مداوم-جامعه-پزشکی.pdf
file size : 7 MB
دانلود

آئین نامه قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

file name : -آموزش-مداوم-جامعه-پزشكي-كشور.pdf
file size : 346 KB
دانلود

آیین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص

file name : -نامه-اجرايي-كميسيون-موارد-خاص.pdf
file size : 4 MB
دانلود

برنامه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

file name : behdasht.pdf
file size : 13 MB
دانلود