اداره مشاوره

معاونت آموزشی تحقیقات فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

شورای تامین بهداشت روان

file name : -تامین-بهداشت-روان.pdf
file size : 729 KB
دانلود

دستورالعمل نحوه تعامل با دانشجویان آسیب پذیر

file name : -نحوه-تعامل-با-دانشجویان-آسیب-پذیر.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه همتایاران

file name : -نامه-همتایاران.pdf
file size : 201 KB
دانلود

آئین نامه تشکیل شورای برنامه ریزی خدمات یاورانه در دانشگاه ها

file name : -نامه-تشكيل-شوراي-برنامه-ريزي-خدمات-ياورانه-در-دانشگاه-ها.pdf
file size : 324 KB
دانلود

هسته پیشرفت تحصیلی

file name : -پیشرفت-تحصیلی.pdf
file size : 176 KB
دانلود

کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد

file name : -پیشگیری-از-سوء-مصرف-مواد.pdf
file size : 2 MB
دانلود

شیوه نامه رفتارهای خود آسیب رسان

file name : -نامه-رفتارهای-خود-آسیب-رسان.pdf
file size : 3 MB
دانلود

شیوه نامه ادارات مشاوره دانشجویی

file name : -نامه-ادارات-مشاوره-دانشجویی.pdf
file size : 2 MB
دانلود