آموزش مجازی

معاونت آموزشی تحقیقات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

آیین نامه آزمون آنلاین

file name : Aein-Nameh-Online-examination.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین نامه آموزش مجازی

file name : amoozesh-majazi.pdf
file size : 566 KB
دانلود