اطلاعیه آموزشی

Home » اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور مساعدت با دانشجویان عزیز طبق مصوبه جلسه هیئت رئیسه ...

اطلاعیه آموزشی

*** قابل توجه کلیه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی : دانشجویانی که پرونده ی آموزشی آنها کامل نمی ...

اطلاعیه آموزشی

 قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان-  بازه زمانی ارسال درخواست کتبی جهت ...