اطلاعیه

Home » اطلاعیه

اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان  شاهد و ایثارگر  ورودی های جدید ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ): به اطلاع کلیه دانشجویان ...