بازدید ارزیابان آموزشی وزارت از مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

Home » بازدید ارزیابان آموزشی وزارت از مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت از مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ، دوشنبه یازدهم شهریور ...