بازدید معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود

Home » بازدید معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود

بازدید معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی لارستان، روز سه شنبه ۲ مهر ماه همزمان با ثبت نام ...