بازسازی آزمایشگاه آناتومی دردانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

Home » بازسازی آزمایشگاه آناتومی دردانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

بازسازی آزمایشگاه آناتومی دردانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ،  پس از پیگیریهای ...